PAZI ŠTO JEDEŠ 2016.

Ovogodišnja 6. manifestacija „Pazi što jedeš“ posvećena je temi mediteranske prehrane.

Mediteranska prehrana na hrvatskom Jadranu, njegovoj obali, otocima i dijelom zaleđa, uvjetovana je ekološkim, klimatskim, povijesnim i kulturnim čimbenicima Mediterana.

Posebno želimo istaknuti važnost međusobnih veza prirodnih resursa i ljudskih potreba te kao rezultat toga znanja koje se odražava na prehrani stanovnika. Život u skladu sa prirodnim bogatstvima osnova je takvog života i prehrane.

Etnografski muzej Istre, udruga Istarski Eko Proizvod i ove godine uz pomoć učilišta Diopt (more…)

PROGRAM

PAZI ŠTO JEDEŠ KROZ GODINE

Projekt „Pazi što jedeš“ međunarodna je manifestacija Etnografskog muzeja Istre i Udruge Istarski eko proizvod koja se održava od 2011. godine.

Manifestacija se sastoji od dva dijela:

  • edukativnog – predavanja i radionice
  • sajmenog dijela – na kojem se održava ekološki sajam

Sajam je veliki ponos manifestacije, budući da se kroz godine pretvorio u najveći eko sajam u Hrvatskoj!
Kako sada službeno postojimo već šestu godinu za redom, želja nam je podsjetiti vas na teme koje smo obradili proteklih godina i koje su bile u fokusu našeg, ali i zanimanja javnosti.

2011. godine obradili smo temu „Bolesti sadašnjice“, gdje smo posebnu pažnju posvetili šećernoj bolesti (dijabetesu). Te godine smo ostvarili i suradnju sa dijabetičarskim udrugama Istre i Hrvatske.

2012. godine istraživali smo i prezentirali teme vezane uz prehranu u muzejima putem izložbi, ali i putem interneta. Tijekom manifestacije održana je i promocija kataloga izložbe „Ki sit, ki lačan“, izložbe svih istarskih muzeja na temu prehrane u Istri, a ostvarena je suradnja s Gradskim muzejom Požega kroz njihov blog „Muzej u loncu“. Food bloggeri su nam pokazali što o prehrani možemo saznati na društvenim mrežama.

Od 2013. godine u novom smo prostoru – Domu hrvatskih branitelja u Puli. Manifestaciju smo posvetili temi – Urbani/društveni vrtovi – način uzgoja i konzumacija hrane u urbanim sredinama, a poseban naglasak je bio na predavačkom i radioničarskom dijelu manifestacije koji smo obogatili i proširili uz suradnju s udrugama Pusti priču i Zelena knjižnica.

Hrana i djetinjstvo (nekada i sada) s posebnim naglaskom na važnost lokalne i zdrave hrane od najranije dobi te tijekom školovanja bila je tema za 2014. godinu. Znanstvena i stručna predavanja koja su se održavala bila su na temu zdrave i tradicijske prehrane u vrtićima, osnovnim i srednjim školama i fakultetima. Održan je i okrugli stol na temu „Pazimo li što jedemo?“ – zdrava i tradicijska prehrana u školskim i vrtićkim jelovnicima u Puli. Radionice koje su se održavale bile su u suradnji s vrtićima, školama i studentima, uz suradnju Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, Zelenom knjižnicom, udrugom Pusti priču, a na naše veselje (i veselje svih mama  ) gostujuću je radionicu održao i naš poznati chef David Skoko.

Prošle godine, 2015., slavili smo petu godišnjicu postojanja manifestacije, uz temu „Tržnice kao mjesta komunikacije“, s posebnim naglaskom na eko tržnice. Novina u programu je organizacija studentskog dana na kojem su studenti ekonomije i povijesti sa Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli izlagali svoje radove na temu prehrane. Dio projekta je i izložba „Tržnica – trbuh grada“ koja je nastala u suradnji Etnografskog muzeja Istre i Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka. Autorice su: mr.sc. Tanja Kocković Zaborski i mr.sc. Ivana Šarić Žic.

Ovogodišnja manifestacija posvećena je temi mediteranske prehrane. Vidimo se na sajmu, radionicama, okruglom stolu, predavanjima i studentskom danu.

Vaš PŠJ tim!

STUDENTSKI DAN

Ask not what you can do for your country. Ask what’s for lunch.

-- Orson Welles --

PREDAVANJA

Manifestacija „Pazi što jedeš“ zamišljena je kao platforma putem koje će surađivati svi oni koji se bave pitanjem „hrane , od onih koji ju uzgajaju do onih koji istražuju i pišu o hrani. Prehrana je izuzetno široka tema i smatramo da je nužno objediniti sve koji se bave ovom temom u interdisciplinarnu platformu koja će omogućiti izmjenjivanje najnovijih iskustava.

PREDAVANJA 2015

 <strong>Dr.sc. Melanija Belaj i dr.sc. Jelena Ivanišević</strong>

Subota 7.11.2015. 11:00 - 12:00

Saznaj više

Dr.sc. Melanija Belaj i dr.sc. Jelena Ivanišević

 <strong>Mr.sc. Ivana Šarić</strong>

Subota 7.11.2015. 12:00 - 12:30

Saznaj više

Mr.sc. Ivana Šarić

<strong>Dr.sc. Dražen Šimleša</strong>

Subota 7.11.2015. 12:30 - 13:00

Saznaj više

Dr.sc. Dražen Šimleša

<strong>Alex Ristić, mag.oec. </strong>

Subota 7.11.2015. 16:30 - 17:00

Saznaj više

Alex Ristić, mag.oec.

<strong>Nenad Kuftić</strong>

Subota 7.11.2015. 17:00 - 17:30

Saznaj više

Nenad Kuftić

<strong>Dorian Siljan, mag.ing.agr. </strong>

Nedjelja 8.11.2015. 11:30 - 12:00

Saznaj više

Dorian Siljan, mag.ing.agr.

<strong>Marija Lozo, mag.soc. </strong>

Nedjelja 8.11.2015. 12:00 - 12:30

Saznaj više

Marija Lozo, mag.soc.

<strong>Mr.sc. Tanja Kocković Zaborski</strong>

Nedjelja 8.11.2015. 12:30 - 13:00

Saznaj više

Mr.sc. Tanja Kocković Zaborski

 

NAŠI SPONZORI

 

PREDAVANJA 2014

PREDAVANJA 2013

Marijana Cvijetić Piršić

Dijana Volkmer i Mak Krajina

Goran Hanžek

Tino Skračić

Željka Klemenčić

Dr.sc. Tihana Rubić

Cvijeta Biščević

 

NAŠI SPONZORI

 

PREDAVANJA 2012

PREDAVANJA 2011

Pazi što jedeš dijeli videozapis od PlayGround +. ... VIšeManje

We have the power in our reach to decide what type of world we want.

NOVOSTI

tanjakzaborski@gmail.com

052 622 220

Etnografski muzej Istre/Museo Etnografico dell'Istria,
Trg Istarskog razvoda 1275. br. 1,
52000 Pazin,
Hrvatska

KONTAKT

Na Vrh