PAZI ŠTO JEDEŠ 2016.

Ovogodišnja 6. manifestacija „Pazi što jedeš“ posvećena je temi mediteranske prehrane.

Mediteranska prehrana na hrvatskom Jadranu, njegovoj obali, otocima i dijelom zaleđa, uvjetovana je ekološkim, klimatskim, povijesnim i kulturnim čimbenicima Mediterana.

Posebno želimo istaknuti važnost međusobnih veza prirodnih resursa i ljudskih potreba te kao rezultat toga znanja koje se odražava na prehrani stanovnika. Život u skladu sa prirodnim bogatstvima osnova je takvog života i prehrane.

Etnografski muzej Istre, udruga Istarski Eko Proizvod i ove godine uz pomoć učilišta Diopt (more…)

PROGRAM

PAZI ŠTO JEDEŠ KROZ GODINE

Projekt „Pazi što jedeš“ međunarodna je manifestacija Etnografskog muzeja Istre i Udruge Istarski eko proizvod koja se održava od 2011. godine.

Manifestacija se sastoji od dva dijela:

  • edukativnog – predavanja i radionice
  • sajmenog dijela – na kojem se održava ekološki sajam

Sajam je veliki ponos manifestacije, budući da se kroz godine pretvorio u najveći eko sajam u Hrvatskoj!
Kako sada službeno postojimo već šestu godinu za redom, želja nam je podsjetiti vas na teme koje smo obradili proteklih godina i koje su bile u fokusu našeg, ali i zanimanja javnosti.

2011. godine obradili smo temu „Bolesti sadašnjice“, gdje smo posebnu pažnju posvetili šećernoj bolesti (dijabetesu). Te godine smo ostvarili i suradnju sa dijabetičarskim udrugama Istre i Hrvatske.

2012. godine istraživali smo i prezentirali teme vezane uz prehranu u muzejima putem izložbi, ali i putem interneta. Tijekom manifestacije održana je i promocija kataloga izložbe „Ki sit, ki lačan“, izložbe svih istarskih muzeja na temu prehrane u Istri, a ostvarena je suradnja s Gradskim muzejom Požega kroz njihov blog „Muzej u loncu“. Food bloggeri su nam pokazali što o prehrani možemo saznati na društvenim mrežama.

Od 2013. godine u novom smo prostoru – Domu hrvatskih branitelja u Puli. Manifestaciju smo posvetili temi – Urbani/društveni vrtovi – način uzgoja i konzumacija hrane u urbanim sredinama, a poseban naglasak je bio na predavačkom i radioničarskom dijelu manifestacije koji smo obogatili i proširili uz suradnju s udrugama Pusti priču i Zelena knjižnica.

Hrana i djetinjstvo (nekada i sada) s posebnim naglaskom na važnost lokalne i zdrave hrane od najranije dobi te tijekom školovanja bila je tema za 2014. godinu. Znanstvena i stručna predavanja koja su se održavala bila su na temu zdrave i tradicijske prehrane u vrtićima, osnovnim i srednjim školama i fakultetima. Održan je i okrugli stol na temu „Pazimo li što jedemo?“ – zdrava i tradicijska prehrana u školskim i vrtićkim jelovnicima u Puli. Radionice koje su se održavale bile su u suradnji s vrtićima, školama i studentima, uz suradnju Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, Zelenom knjižnicom, udrugom Pusti priču, a na naše veselje (i veselje svih mama  ) gostujuću je radionicu održao i naš poznati chef David Skoko.

Prošle godine, 2015., slavili smo petu godišnjicu postojanja manifestacije, uz temu „Tržnice kao mjesta komunikacije“, s posebnim naglaskom na eko tržnice. Novina u programu je organizacija studentskog dana na kojem su studenti ekonomije i povijesti sa Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli izlagali svoje radove na temu prehrane. Dio projekta je i izložba „Tržnica – trbuh grada“ koja je nastala u suradnji Etnografskog muzeja Istre i Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka. Autorice su: mr.sc. Tanja Kocković Zaborski i mr.sc. Ivana Šarić Žic.

Ovogodišnja manifestacija posvećena je temi mediteranske prehrane. Vidimo se na sajmu, radionicama, okruglom stolu, predavanjima i studentskom danu.

Vaš PŠJ tim!

STUDENTSKI DAN

Pazi što jedeš i ove godine u suradnji s Fakultetom za ekonomiju i turizam u Puli organizira Studentski dan.

Studentima je tako dana prilika da predstave svoje radove, odnosno svoje znanje, ali i ideje vezane uz temu zdrave prehrane. Kao i na prvom Studentskom danu teme će biti obrađene s ekološkog, kulturološkog, tradicijskog, antropološkog, nutrcionističkog i ekonomskog aspekta. Svoje će seminarske, završne i diplomske radove izložiti studenti s Fakulteta ekonomije i turizma u Puli, Odjela za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije, Prehrambeno biotehnološkog fakulteta iz Zagreba, Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju u Zagrebu i Odjela za etnologiju i kulturnu antropologiju u Zadru.

Studentima će na raspolaganju biti nutricionistica, koja će ih korisnim i jednostavnim savjetima usmjeriti na zdravu prehranu, uzimajući u obzir studentski tempo života i budžet, a naučeno će biti primijenjeno na radionici slaganja zdravog doručka.

Ask not what you can do for your country. Ask what’s for lunch.

-- Orson Welles --

PREDAVANJA

Manifestacija „Pazi što jedeš“ zamišljena je kao platforma putem koje će surađivati svi oni koji se bave pitanjem „hrane , od onih koji ju uzgajaju do onih koji istražuju i pišu o hrani. Prehrana je izuzetno široka tema i smatramo da je nužno objediniti sve koji se bave ovom temom u interdisciplinarnu platformu koja će omogućiti izmjenjivanje najnovijih iskustava.

PREDAVANJA 2015

 <strong>Dr.sc. Melanija Belaj i dr.sc. Jelena Ivanišević</strong>

Subota 7.11.2015. 11:00 - 12:00

Saznaj više

Dr.sc. Melanija Belaj i dr.sc. Jelena Ivanišević

 <strong>Mr.sc. Ivana Šarić</strong>

Subota 7.11.2015. 12:00 - 12:30

Saznaj više

Mr.sc. Ivana Šarić

<strong>Dr.sc. Dražen Šimleša</strong>

Subota 7.11.2015. 12:30 - 13:00

Saznaj više

Dr.sc. Dražen Šimleša

<strong>Alex Ristić, mag.oec. </strong>

Subota 7.11.2015. 16:30 - 17:00

Saznaj više

Alex Ristić, mag.oec.

<strong>Nenad Kuftić</strong>

Subota 7.11.2015. 17:00 - 17:30

Saznaj više

Nenad Kuftić

<strong>Dorian Siljan, mag.ing.agr. </strong>

Nedjelja 8.11.2015. 11:30 - 12:00

Saznaj više

Dorian Siljan, mag.ing.agr.

<strong>Marija Lozo, mag.soc. </strong>

Nedjelja 8.11.2015. 12:00 - 12:30

Saznaj više

Marija Lozo, mag.soc.

<strong>Mr.sc. Tanja Kocković Zaborski</strong>

Nedjelja 8.11.2015. 12:30 - 13:00

Saznaj više

Mr.sc. Tanja Kocković Zaborski

 

PREDAVANJA 2014

Ivona Orlić

Jelena Ivanišević

Melanija Belaj

Mirjana Margetić

Olga Orlić

Roda

Jurka Topol mag.ing.agr

dr.sc. Darja Fišer

PREDAVANJA 2013

Marijana Cvijetić Piršić

Dijana Volkmer i Mak Krajina

Goran Hanžek

Tino Skračić

Željka Klemenčić

Dr.sc. Tihana Rubić

Cvijeta Biščević

 

PREDAVANJA 2012

Goran Zgrablić i Lada Radin

Maja žebčević Matić

Koordinacija istarskih muzeja

Augusta Fabijančić

Nenad Kuftić

Sunčana Pešak

Ranko Tadić

 

PREDAVANJA 2011

NOVOSTI

tanjakzaborski@gmail.com

052 622 220

Etnografski muzej Istre/Museo Etnografico dell'Istria,
Trg Istarskog razvoda 1275. br. 1,
52000 Pazin,
Hrvatska

KONTAKT

Na Vrh